Tuesday, July 1, 2008

Quote(s) of the day

For those interested in garden design:

A garden without trees scarcely deserves to be called a garden.
- Henry Ellacombe


For those thinking more in economic terms:

Someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.
- Warren Buffett

And for those who just like general wisdom:

Character is like a tree and reputation like a shadow. The shadow is what we think of it; the tree is the real thing.
- Abraham Lincoln

4 comments:

Åsa! said...

Kloka träd tankar! Vårt enda stora träd var vi tvungna att fälla i höstas, annars hade det troligen fällt sig själv över huset... Jag saknar det något så förtvivlat, och då ffa skuggan det gav!

The Intercontinental Gardener said...

Visst är det så - jag ståd många gånger uppe på natten när det stormade i Saltsjöbaden, och hoppades att våra träd inte skulle ta skada. När några tallar kom ned, känndes det som man tappat några gamla vänner!

Kastanjen said...

Träd är maffiga varelser. Själva har vi en hästkastanj som snart täcker hela gräsmattan. Den ska absolut vara kvar. Däremot är jag surare på tallen som släpper en massa barr på vårt tak och proppar igen hängrännorna. Men den är gammal och vacker...

The Intercontinental Gardener said...

Hej Anna,
kan du inte tänka på det man trodde på förr - just tallar borde vara jättebra för hälsan? Enligt gamla tiders tro skulle de rensa luften och främja hälsan, man byggde sanatorier (som i Peimar i Finland) och spa (som i Saltsjöbaden) på ställen där det fanns mycket tallar... ? Bara en tanke. :-)